[Search_results] | Městská knihovna Meziměstí http://knihovna.mezimesti.cz/search/by-authority/31510/rss?lang=SK&pageSize=100&s=-9&sd=DESC&page=1 [Search_by_authority]: [KLS] = 60.- 80. léta 20. století Hranice věčnosti. Follett, Ken, 1949-