Skip to main content

Mesačné štatistiky: Štatistiky prístupov: Október 2018

Celková štatistika

Počet prístup za mesiac: 80
Celkový počet prístup: 1231

Vnútorná štatistika

Počet prístup (v knižnici): 1

Verejná štatistika

Počet prístup (mimo knižnice): 79