Skip to main content

Statystyki miesięczne: Statystyki logowania: Sierpień 2019

Statystyka ogólna

Ilość login za miesiąc: 12
Ilość całkowita login: 413

Statystyka wewnętrzna

Ilość login (w bibliotece): 2

Statystyka publiczna

Ilość login (poza biblioteką): 10