Skip to main content

Mesačné štatistiky: Štatistiky prihlásení: September 2019

Celková štatistika

Počet prihlásenie za mesiac: 23
Celkový počet prihlásenie: 296

Vnútorná štatistika

Počet prihlásenie (v knižnici): 1

Verejná štatistika

Počet prihlásenie (mimo knižnice): 22