Skip to main content

Ročné štatistiky: Štatistiky vyhľadávaní: 2017

Jednoduché hľadanie Pokročilé vyhľadávanie Kombinované vyhľadávanie
Mesiac V knižnici Mimo knižnice Všetko V knižnici Mimo knižnice Všetko V knižnici Mimo knižnice Všetko
Október 0 0 0 0 0 0 0 0 0
November 0 0 0 0 0 0 0 0 0
December 4 8 12 0 0 0 0 0 0
Súhrnne celkom 4 8 12 0 0 0 0 0 0